Disclaimer

Algemeen

Sander van Rij Onderhoud- & Schilderwerken (Kamer van Koophandel 24454485), verleent u hierbij toegang tot www.s-vanrijschilderwerken.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. Sander van Rij Onderhoud- & Schilderwerken behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie wordt door Sander van Rij Onderhoud- & Schilderwerken met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Sander van Rij Onderhoud- & Schilderwerken verstrekt door middel van deze website alleen informatie over producten en diensten die door Sander van Rij Onderhoud- & Schilderwerken worden aangeboden. Sander van Rij Onderhoud- & Schilderwerken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Sander van Rij Onderhoud- & Schilderwerken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Sander van Rij Onderhoud- & Schilderwerken opgenomen informatie en tarieven. Hoewel Sander van Rij Onderhoud- & Schilderwerken alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Sander van Rij Onderhoud- & Schilderwerken niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Sander van Rij Onderhoud- & Schilderwerken worden onderhouden zijn alleen voor informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Sander van Rij Onderhoud- & Schilderwerken uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Sander van Rij Onderhoud- & Schilderwerken worden onderhouden wordt afgewezen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sander van Rij Onderhoud- & Schilderwerken. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sander van Rij Onderhoud- & Schilderwerken, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.